De stichting Arcana

logoTemidden van een cultuur die ons voor houdt dat het leven geen zin heeft, dat we nauwelijks van dieren verschillen, dat we in wezen elkaar naar het leven staan, probeert de stichting Arcana te laten zien dat deze opvattingen berusten op een geloof dat haaks staat op onze levende ervaring. Religiositeit is een gave die aan vele mensen gegeven is en die net als muzikaliteit ontwikkeld kan worden. Binnen het christendom zijn er altijd mannen en vrouwen geweest die zich met de levende ervaring van de Heilige hebben bezig gehouden: we denken aan de woestijnvaders, aan vroegere en hedendaagse mystici. Zij wijzen ons de weg naar andere dimensies die ons verbinden met het Schone, het Goede en het Ware.

De kosmos is een levend organisme waar wij deel van uit maken en die kosmos wordt voortdurend door de liefde van de Heilige tot manifestatie gebracht. Dit is een opvatting die we ook in andere culturen en godsdiensten terug vinden. Omdat wij deel uit maken van die schepping ligt het in ons vermogen om deze scheppingsdaad van moment tot moment te beleven. De mens is hier op aarde om wakker te worden, niet om te ontdekken dat hij slechts een dier is, maar om waarlijk mens te worden om de illusie van afgescheidenheid op te geven. Dit vergt enige training.

Wat doet de stichting Arcana?
De stichting geeft meditatielessen die ons helpen wakker te worden voor onze innerlijke natuur die verbonden is met de Heilige. Minouc Heijbroek geeft een cursus die drie jaar duurt en waarbij u o.a. kennis maakt met de teksten van Teresia van Avila, Swedenborg, Maurice Nicoll, Thomas Merton. Ook worden er psalmen gelezen en overwegen we teksten uit het Oude en Nieuwe Testament.

Deze meditatielessen zijn niet bedoeld om ons ontspannen en rustig te maken. Zij zijn bedoeld om ons wakker en alert te maken, om ons te leren vanuit ons hart te leven en niet alleen vanuit ons hoofd. We krijgen daartoe instrumenten aangereikt die in onszelf verborgen liggen: zo eenvoudig en nabij. We leren opnieuw te luisteren, naar onszelf, naar ons hart. We leren dat we kunnen kiezen om al of niet met onze emoties mee te gaan, zonder dat er sprake is van onderdrukking. Het is een avontuurlijke weg die ons wezen verandert, die onze kijk op de wereld en de ander verandert, die ons brengt naar wijsheid en rust en vertrouwen. En net als iedere avontuurlijke onderneming zal deze weg ons ook innerlijk strijd, eenzaamheid en verwarring brengen. Juist wat we met moeite, zuchten en tranen hebben doorstaan blijkt ons te vormen, wordt ons het dierbaarst. De weg van het hoofd naar het hart is een wonderlijk diep menselijk avontuur dat ons leert wat het betekent om werkelijk mens te zijn.

Daarna is er nog een vierjarige intensieve cursus en een vervolg intensieve cursus.

De basismeditatielessen en de intensieve cursus worden gegeven door Minouc Heijbroek.

Ook is het mogelijk om op verzoek geestelijke begeleiding te krijgen.

Daniƫl van Egmond geeft twee lezingen per jaar.

Ook geeft de stichting een blad uit: Metanoia. Een uniek blad waarin veel artikelen als studiemateriaal kunnen worden gebruikt.